Εκπαιδευτικοί

Απευθύνεται:

 • Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Σε εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Υλοποιεί: 

 • Ενημερωτικές συναντήσεις (δίωρες). 
 • Βιωματικά σεμινάρια/ εργαστήρια (8 έως 20 ώρες) για την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας. 
 • Υποστήριξη, εποπτεία.
 • Εκδηλώσεις ψυχαγωγικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 

Στοχεύει:

 • Στην ενημέρωση - ευαισθητοποίηση στην πρόληψη και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. 
 • Στην πληροφόρηση για θέματα εξαρτήσεων. 
 • Στην εκπαίδευση σε θέματα δυναμικής της ομάδας.
 • Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών μέσα στην τάξη.
 • Στην ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου. 
 • Στην ενδυνάμωση των σχέσεων εκπαιδευτικών - μαθητών - γονέων. 

Εκπαιδευτικό υλικό για ομάδες:

Σύμφωνα συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ο.ΚΑ.ΝΑ.:

Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου σε συνεργασία με τις Σχολικές Συμβούλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου διοργανώνουν διήμερο προαιρετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω περιφερειών, με τίτλο: «…για έπαθλα σιωπηλά, για κατακτήσεις πιο ένδοξες». 

Ημερίδα για τους/τις Νηπιαγωγούς της 19ης Περιφέρειας Π.Α., σε συνεργασία  με τον  Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Μεσαράς «Φαιστός», την  Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 και ώρα: 8:00 - 14:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μοιρών (τέρμα Κοραή, Μοίρες, τηλέφωνο: 29820.22.320).

Ημερίδα για τους/τις Νηπιαγωγούς της 19ης Περιφέρειας Π.Α., σε συνεργασία  με τον  Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», την  Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρα: 8:00 - 14:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 20ου & 56ου  Δημοτικού Σχολείου  Ηρακλείου (πεζόδρομος, Ορφέως 3 τηλέφωνα: 2810.231.985 και 2810.322.162). 

H  Ομάδα Εθελοντών Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Καινοτομίας, το ΕΚΑΒ Ηρακλείου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης, το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή διοργανώνουν σεμινάριο για Διευθυντές/-ντριες 4/θ κι άνω Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με τίτλο: «Πρώτες Βοήθειες - Διασώστες σε δράση».  

ΤΟ ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας οργανώνει Ομάδα Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο χώρο του (Μίνωος 67 & Μιχ. Αρχαγγέλου), η οποία θα αποτελείται από Νηπιαγωγούς του Νομού Ηρακλείου, ακολουθώντας το σκεπτικό και τη φιλοσοφία της «Εποπτείας Ομοτίμων».

Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, διοργανώνουν διήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 10 ωρών, με τίτλο: «Ενισχύοντας τη συναισθηματική αυτορρύθμιση στη σχολική τάξη»

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2017 έως Δεκέμβριος 2017 και είχαν πλαίσιο τη Σχολική Κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν: 

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2016 έως Δεκέμβριος 2016 και είχαν πλαίσιο τη Σχολική Κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν: 

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2014 έως Δεκέμβριος 2015 και είχαν πλαίσιο τη Σχολική Κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν: 

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2013 έως Νοέμβριος 2014 και είχαν πλαίσιο τη Σχολική Κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν: 

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2012 έως Νοέμβριος 2013 και είχαν πλαίσιο τη Σχολική Κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν: 
 
Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2011 έως Νοέμβριος 2012 και είχαν πλαίσιο τη Σχολική Κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν:
 

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2010 έως Νοέμβριος 2011 και είχαν πλαίσιο τη Σχολική Κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν: 

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2009 έως Νοέμβριος 2010 και είχαν πλαίσιο τη Σχολική Κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν: 

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2008 έως Νοέμβριος 2009 και είχαν πλαίσιο τη Σχολική Κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν: 

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2007 έως Νοέμβριος 2008 και είχαν πλαίσιο τη Σχολική Κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν: 

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2006 έως Νοέμβριος 2007 και είχαν πλαίσιο τη Σχολική Κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν: 

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2005 έως Νοέμβριος 2006 και είχαν πλαίσιο τη Σχολική Κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν:  

Νέα - Ανακοινώσεις

Βρείτε μας στο facebook

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter του ΚΕΣΑΝ.

* Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Τo email εγγραφής σας πρέπει να αντιστοιχεί σε αληθινό email.Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή.

σχεδιαση - υλοποιηση : δημος Ηρακλειου - τμημα πληροφορικης - γραφειο ηλεκτρονικης διακυβερνησης