Εκπαίδευση Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2014 - Δεκέμβριος 2015)

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2014 έως Δεκέμβριος 2015 και είχαν πλαίσιο την Εκπαίδευση Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

 • Τρεις (03) Ομάδες Ανάπτυξης, 6 συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Βήματα για τη ζωή", σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, από τα 12ο, 19ο, 24ο και 45ο Νηπιαγωγεία Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των σχολείων και σπουδαστές πρακτικής άσκησης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης (40 άτομα).
 • Έξι (06) Ενημερωτικές Συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Διαδικτυακός εκφοβισμός", στους μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του 45ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (150 άτομα).
 • Μία (01) Ενημερωτική Συνάντηση, διάρκειας 3 ωρών, στους μαθητές της Στ’ τάξης του 43ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, με θέμα: "Οι εξαρτήσεις στη ζωή μας". Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (19 άτομα).
 • Πέντε (05) Εκπαιδευτικές Συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Όρια και κανόνες στην τάξη και οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους", στους μαθητές της Β’ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αλικαρνασσού. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων (20 άτομα).
 • Τρεις (03) Ομάδες Ανάπτυξης, 6 συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων", στους μαθητές όλων των τάξεων του 8ου Δημοτικόύ Σχολείου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου και σπουδαστές πρακτικής άσκησης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης (50 άτομα).
 • Δύο (02) Ενημερωτικές Συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Οι εξαρτήσεις στη ζωή μας", στους μαθητές της Δ' τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (80 άτομα).

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

 • Επτά (07) Ενημερωτικές Συναντήσεις, διάρκειας 3 ωρών έκαστη, με θέμα: "Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο", στους μαθητές της Α’ τάξης του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (175 άτομα).
 • Μία (01) Ενημερωτική Συνάντηση, διάρκειας 3 ωρών, στους μαθητές της Β’ τάξης του 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου, με θέμα: "Οι εξαρτήσεις στη ζωή μας". Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (20 άτομα).
 • Δύο (02) Ενημερωτικές Συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Αυτοεκτίμηση - Αυτοεικόνα", στους μαθητές όλων των τάξεων του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (14 άτομα). Τέσσερις (04) Εποπτικές Συναντήσεις, διάρκειας 1 ώρας έκαστη, με την υπεύθυνη καθηγήτρια του σχολείου, που εφάρμοζε αντίστοιχο πρόγραμμα.
 • Δύο (02) Ενημερωτικές Συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, στους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του Καπετανάκιου Λυκείου Ηρακλείου, με θέμα: "Οι εξαρτήσεις στη ζωή μας". Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (41 άτομα).
 • Μία (01) Ενημερωτική Συνάντηση, διάρκειας 2 ωρών, στους μαθητές της Α’ τάξης του 5ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου, με θέμα: "Οι εξαρτήσεις στη ζωή μας". Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (23 άτομα).
 • Ένα (01) Εισαγωγικό Βιωματικό Εργαστήριο δια βίου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους μαθητές όλων των τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου Ηρακλείου, 5 συναντήσεις, διάρκειας 3 ωρών έκαστη. Σε συνεργασία τη Σχολική Σύμβουλο Αγγλικών και Υπεύθυνη Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και τους Διευθυντές των Εσπερινών Σχολείων (146 άτομα).
 • Ένα (01) Βιωματικό Εργαστήριο δια βίου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους μαθητές όλων των τάξεων του Εσπερινού Λυκείου Ηρακλείου, 3 συναντήσεις, διάρκειας 3 ωρών έκαστη και μια (01) Ατομική Συνάντηση, διάρκειας 1 ώρας, ανά μαθητή. Σε συνεργασία τη Σχολική Σύμβουλο Αγγλικών και Υπεύθυνη Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και τους Διευθυντές των Εσπερινών Σχολείων (7 άτομα).
 • Δώδεκα (12) Βιωματικά Εργαστήρια, διάρκειας 2 ωρών έκαστο, στους μαθητές της Α’ τάξης του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου και του 11ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, με θέμα: "Αλήθεια ή Θάρρος, ένα παιχνίδι σχέσεων…". Η παρέμβαση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, που πραγματοποίησε η 7η ΥΠΕ Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κρήτης (11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου), το ΠΑΓΝΗ, το ΓΝΗ "Βενιζέλειο" (Υπηρεσία Ψυχολόγων του ΓΝΗ "Βενιζέλειο", ΚΨΥ Ηρακλείου, Παιδοψυχιατρική Κλινική ΠΑΓΝΗ), το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Ηρακλείου και το Σύλλογο Εθελοντών στην Πρόληψη "Η Ομάδα" και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2015 (300 άτομα).
 • Πέντε (05) Ενημερωτικές Συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, στους μαθητές όλων των τάξεων του 11ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, με θέμα: "Πρόληψη των εξαρτήσεων". Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (440 άτομα).

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

 • Εκπαίδευση σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο της εργαστηριακής και πρακτικής τους άσκησης (10 άτομα).
 • Μία (01) Ενημερωτική Συνάντηση, διάρκειας 2 ωρών, σε σπουδαστές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης, για το έργο, τη δράση και τις προληπτικές παρεμβάσεις του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης Ηρακλείου (80 άτομα).
 • Μία (01) Ενημερωτική Συνάντηση, διάρκειας 3 ωρών, σε φοιτητές Ιατρικής - Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα "Σύγχρονες Εξαρτήσεις και Πρόληψη" (15 άτομα).
   
Activities: 

Νέα - Ανακοινώσεις

Βρείτε μας στο facebook

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter του ΚΕΣΑΝ.

* Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Τo email εγγραφής σας πρέπει να αντιστοιχεί σε αληθινό email.Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή.

σχεδιαση - υλοποιηση : δημος Ηρακλειου - τμημα πληροφορικης - γραφειο ηλεκτρονικης διακυβερνησης