Εκπαίδευση Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ιανουάριος 2017 - Δεκέμβριος 2017)

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2017 έως Δεκέμβριος 2017 και είχαν πλαίσιο την Εκπαίδευση Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν: 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
 

 • Μια (01) Ομάδα Μαθητών, 5 συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, σε μαθητές Στ’ τάξης Δημοτικού, με θέμα: "Αποχαιρετώ το δημοτικό - Χαιρετώ το γυμνάσιο" (12 άτομα). 
   
 • Έντεκα (11) Ενημερωτικές Συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο", σε μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης των 10ο, 25ο, 27ο και 43ο δημοτικών σχολείων Ηρακλείου. Σε συνεργασία  με τις διευθύνσεις των σχολείων (195 άτομα).
   

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

 • Τρία (03) Βιωματικά Εργαστήρια, διάρκειας 2 ωρών έκαστο, σε μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου, του 1ου και 2ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, με θέμα: "Αλήθεια ή Θάρρος: Ένα παιχνίδι σχέσεων". Στο πλαίσιο της διημερίδας: "Έρως - Αντέρως: Η Τέχνη της συν - Ύπαρξης", 2017. Σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου και το Σύλλογο Εθελοντών στην Πρόληψη "Η Ομάδα" (70 άτομα). 
 • Δεκαεφτά (17) Ενημερωτικές Συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, σε μαθητές γυμνασίου, στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας, στον άξονα: "Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων", με θέμα: "Εξαρτήσεις και εφηβική ηλικία", των εξής γυμνασίων: Μελεσών, 1ου, 2ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 9ου Ηρακλείου και Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των Σχολείων (1200 άτομα).
   
 • Μια (01) Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης Εφήβων, 3 συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, σε μαθητές Α’ τάξης, του 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου (13 άτομα). 
   
 • Μια (01) Ομάδα Εφήβων, 5 συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Διαφήμιση και Αλκοόλ", σε μαθητές Γ’ τάξης, του 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Ψυχολογίας και της Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης "Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις", στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης (25 άτομα). 
   
 • Μια (01) Ομάδα Εφήβων, 5 συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Ενίσχυση της Αυτορρύθμισης", σε μαθητές Γ’ τάξης, του 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Ψυχολογίας και της Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης "Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις", στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης (23 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Εργαστήριο, διάρκειας 3 ωρών, σε μαθητές Β’ τάξης του 11ου ΓΕΛ Ηρακλείου, που συμμετέχουν σε σχολικό project, με θέμα: "Εφηβεία και Εξαρτήσεις". Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου και την υπεύθυνη καθηγήτρια του σχολικού project (22 άτομα).
   

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

 • Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Ψυχολογίας και της Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης "Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις", στο πλαίσιο της δεκάμηνης πρακτικής τους άσκησης (02 άτομα).
   
 • Εκπαίδευση σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο της εργαστηριακής τους άσκησης (09 άτομα).
   
 • Μια (01) Ενημερωτική Συνάντηση, διάρκειας 2 ωρών, σε σπουδαστές Γ’ εξαμήνου, του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης, για το έργο, τη δράση και τις προληπτικές παρεμβάσεις του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης Ηρακλείου (130 άτομα). 

   

Στόχος των δράσεων ήταν η γνωριμία με το φορέα, η έκφραση – ανταλλαγή σκέψεων, εμπειριών και συναισθημάτων, η απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η υιοθέτηση στάσεων που θα τους οδηγήσουν σε μία ομαλή ανάπτυξη - εξέλιξη. Οι συναντήσεις διεξάγονταν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση των Σχολείων, με ολιγομελείς ομάδες 10 - 20 νέων.    

Η εκπαιδευτική στρατηγική που ακολουθείται στις συναντήσεις νέων στηρίζεται στη βιωματική μάθηση, η οποία βρίσκεται στον αντίποδα των παραδοσιακών εκπαιδευτικών μεθόδων και δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης.

Πρόκειται, δηλαδή, για μάθηση κατά την οποία ο συμμετέχων εμπλέκεται άμεσα στη μελετώμενη πραγματικότητα, οικειοποιούμενος τη γνώση μέσω της εμπειρίας κι αναζητώντας προσωπικό νόημα σ’ αυτήν τη διαδικασία. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην ομάδα και η κινητοποίησή του για ενεργό συμμετοχή. Έτσι, θα ανταλλάξει συναισθήματα, γνώσεις κι εμπειρίες και μέσω κριτικού στοχασμού θα επανεξετάσει - τροποποιήσει εσφαλμένες πεποιθήσεις, ώστε να προσαρμοσθεί ευκολότερα σε νέα δεδομένα.

Η βιωματική μάθηση, λοιπόν, ανταποκρίνεται, στην ανάγκη ανάπτυξης του συνόλου της προσωπικότητας των συμμετεχόντων και όχι μόνο της νοητικής τους βελτίωσης, μέσα σ’ ένα περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής, καθώς ρόλος του συντονιστή σε αυτήν τη διεργασία είναι να προάγει την αλληλεπίδραση, τη συμμετοχή, την πορεία προς τη γνώση.
 

Activities: 

Νέα - Ανακοινώσεις

Βρείτε μας στο facebook

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter του ΚΕΣΑΝ.

* Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Τo email εγγραφής σας πρέπει να αντιστοιχεί σε αληθινό email.Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή.

σχεδιαση - υλοποιηση : δημος Ηρακλειου - τμημα πληροφορικης - γραφειο ηλεκτρονικης διακυβερνησης