Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ιανουάριος 2020 - Δεκέμβριος 2020)

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2020 έως Δεκέμβριος 2020 και είχαν πλαίσιο τη Σχολική Κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν: 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

  • Μια (01) Ομάδα Νηπιαγωγών, 1 συνάντηση, διάρκειας 03 ωρών, με θέμα: "Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών". Σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου της 3ης Ενότητας Κρήτης ΠΕ60 (24 άτομα). 
  • Ένα (01) Επιμορφωτικό Εργαστήριο Θεάτρου Σκιών με θέμα: "Το μπαούλο του Καραγκιόζη. Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών ως εργαλείο βιωματικής μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση". Έξι (06) Συναντήσεις, διάρκειας 4 ωρών έκαστη. Σε συνεργασία με το Θέατρο Σκιών Κρήτης, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, το Δήμο Ηρακλείου, τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων Πολυτεχνείου Κρήτης, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης "Δομήνικος Θεοτοκόπουλος" (22 άτομα). 
  • Τέσσερις (04) Ενδοσχολικές Επιμορφωτικές Ημερίδες, σε εκπαιδευτικούς της 9ης Ενότητας Κρήτης, διάρκειας 5 ωρών έκαστη, με θέμα: "Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών: μέθοδοι και εργαλεία". Σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου της 9ης Ενότητας Κρήτης ΠΕ70 (128 άτομα). 
  • Μια (01) Ενδοσχολική Επιμορφωτική Ημερίδα, σε εκπαιδευτικούς της 7ης Ενότητας Κρήτης, διάρκειας 5 ωρών, με θέμα: "Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών: μέθοδοι και εργαλεία". Σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου της 7ης Ενότητας Κρήτης ΠΕ70 (25 άτομα). 
  • Ένα (01) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Νηπιαγωγών, διάρκειας 3 ωρών, με θέμα: "Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών". Σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου της 3ης Ενότητας Κρήτης ΠΕ60 (10 άτομα). 
  • Ένα (01) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης [MOVERE], 2 συναντήσεις, συνολικής διάρκειας 08 ωρών, με θέμα: "Ενισχύοντας τη συναισθηματική αυτορρύθμιση στη σχολική τάξη" (10 άτομα). 
  • Τρία (03) Διαδικτυακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης [MOVERE], 9 συναντήσεις (3 ανά Ομάδα), διάρκειας 02 ωρών έκαστη, με θέμα: "Συζητώντας για τα συναισθήματα …σε έναν κόσμο που αλλάζει" (24 άτομα). 
  • Τέσσερα (04) Διαδικτυακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Στ’ τάξης, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, 5 συναντήσεις, διάρκειας 03 ωρών έκαστη, με θέμα: "Προετοιμάζοντας το ταξίδι της μετάβασης σε γνώριμα και άγνωστα τοπία: Η βαλίτσα μου". Σε συνεργασία με τους Συμβούλους Εκπαιδευτικού Έργου με παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη στις Σχολικές Μονάδες Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (30 άτομα). 
  • Μια (01) Διαδικτυακή Διαδραστική Ομάδα Νηπιαγωγών, 02 συναντήσεις, διάρκειας 02 ωρών έκαστη, με θέμα: "Ενδυνάμωση του ρόλου του νηπιαγωγού και διαχείριση της σχέσης με τους γονείς". Σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου της 3ης Ενότητας Κρήτης ΠΕ60 (13 άτομα). 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 

  • Μια (01) Διαδικτυακή Διαδραστική Ομάδα Καθηγητών, 04 συναντήσεις, διάρκειας 02 ωρών έκαστη, με θέμα: "Στα χρόνια της εφηβείας". Σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (11 άτομα).

Στόχος των δράσεων ήταν η εκπαίδευση δασκάλων και καθηγητών στην εργασία με ομάδες, τη διεργασία, τη δυναμική, τα στάδια λειτουργίας, τους ρόλους, τις δυσκολίες και κυρίως η κατανόηση των πλεονεκτημάτων αυτού του τρόπου δουλειάς στην εφαρμογή - υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Οι συναντήσεις διεξάγονταν σε συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης Περιφερειών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου και τους Υπεύθυνους των Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με ολιγομελείς ομάδες 25 - 30 εκπαιδευτικών.

Η εκπαιδευτική στρατηγική που ακολουθείται στις συναντήσεις εκπαιδευτικών στηρίζεται στη βιωματική μάθηση, η οποία βρίσκεται στον αντίποδα των παραδοσιακών εκπαιδευτικών μεθόδων και δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης.

Πρόκειται, δηλαδή, για μάθηση κατά την οποία ο συμμετέχων εμπλέκεται άμεσα στη μελετώμενη πραγματικότητα, οικειοποιούμενος τη γνώση μέσω της εμπειρίας κι αναζητώντας προσωπικό νόημα σ’ αυτήν τη διαδικασία. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην ομάδα και η κινητοποίησή του για ενεργό συμμετοχή. Έτσι, θα ανταλλάξει συναισθήματα, γνώσεις κι εμπειρίες και μέσω κριτικού στοχασμού θα επανεξετάσει - τροποποιήσει εσφαλμένες πεποιθήσεις, ώστε να προσαρμοσθεί ευκολότερα σε νέα δεδομένα.

Η βιωματική μάθηση, λοιπόν, ανταποκρίνεται, στην ανάγκη ανάπτυξης του συνόλου της προσωπικότητας των συμμετεχόντων και όχι μόνο της νοητικής τους βελτίωσης, μέσα σ’ ένα περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής, καθώς ρόλος του συντονιστή σε αυτήν τη διεργασία είναι να προάγει την αλληλεπίδραση, τη συμμετοχή, την πορεία προς τη γνώση.

Νέα - Ανακοινώσεις

Βρείτε μας στο facebook

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter του ΚΕΣΑΝ.

* Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Τo email εγγραφής σας πρέπει να αντιστοιχεί σε αληθινό email.Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή.

σχεδιαση - υλοποιηση : δημος Ηρακλειου - τμημα πληροφορικης - γραφειο ηλεκτρονικης διακυβερνησης